Oznámenie

vo veci mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vyhlásenej vládou SR dňa 11.03.2020 a odporúčania prezidenta Notárskej komory SR zo dňa 12.03.2020 si Vám dovoľujeme oznámiť, že od pondelka 16.03.2020 bude Notársky úrad zatvorený a až do odvolania budeme vybavovať len neodkladné úkony.

Za porozumenie ďakujeme