Oznámenie

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 04.10.2021 sa mení sídlo Notárskeho úradu JUDr. Petra Kriška, PhD., na novú adresu: Centrum Nivy, Mlynské nivy 3, 821 09 Bratislava (vchod od Centrály VÚB, a.s.).

JUDr. Peter Kriško, PhD., notár